Power Susan Energy

Servicii Power Susan Energy

Compania Power Susan Enegy prestează servicii de o calitate înaltă, operativ și la un preț accesibil.

Montarea retelelor electrice

Serviciul de montare a rețelelor electrice este o sarcină foarte responsabilă și dificilă din punct de
vedere tehnic, care poate fi încredințat doar profesioniștilor care au o experiență de muncă.
Astfel montarea rețelelor elctrice este efectuată de către compania Power Susan Energy în
conformitate cu normele cadrului legal și normelor de amenajare a instalațiilor electrice. Firele,
cablurile de alimentare și posturile de transformare depind de tipul de consum a energie electrice.

Montarea dispozitivelor de iluminat

Pentru amenajarea unei încăperi și oferirea unei iluminări plăcute și bine amplasate Compania
Power Susan Energy instalează corpuri de iluminat în cele mai diverse și creative moduri.
Fiecare dispozitiv de iluminat instalat trebuie să fie amplasat corect, calitativ și să oferă un
frumos design încăperii dumneavoastră.

Proiectare, coordonare și darea în exploatare

În procesul instalării electrice pentru o funcționalitate fără întreruperi de alimentare cu energie
electrică este strict necesar să fie efectuat proiectul rețelei electrice și darea în exploatare în
coordonate cu dorințelor clientului și conform standardului Republicii Moldova. Iar în procesul
de proiectare abordăm un echilibru dintre dorințele fiecrui client și normele legale. Iar pentru
rezolvarea problemelor tehnice compania Power Susan Energy optează pentru o abordare
creativă și ingenioasă fără careva abateri de la normelor legale în limitele clare.

Montarea posturilor de transformare

Montarea Panourilor Electrice

Pentru a se face evaluarea energie electrice consumate și pentru achitarea energiei electrice
consumate se montează panouri de divizare, panouri de citirea a datelor, panouri de comandă.
Panoul pentru locuințe se montează pentru a ne proteja liniile electrice interne, în ele se
montează toate dispozitivele necesare pentru protecție.

Instalarea bateriilor solare și utiizarea energiei regenerabile

Energia solară este una dintre cele mai puternice și îmbunătățite de când au început să
funcționeze toate sursele regenerabile de energie. Compania Power Susan Energy instalează
panouri fotovoltaice, ceea ce semnifică că încearcă să acumuleze și să utilizeze toată energia pe
care o primim de la soare în panourile fotovoltaice. Este grozav la aceste resurse energetice că
sunt inepuizabile și oferă clientului consumarea energiei electrice fără a mai avea facturi
exagerate la lumină.

Montarea panourilor de comandă

Montarea liniilor electrice aeriene și subterane

Executarea liniilor aeriene indiferent de tipul conductorului utilizat (neizolat sau torsadat) se face
cu respectarea traseului stabilit în proiect, potrivit proiectului în concoordanță cu normele
cadrului legal.Pentru montarea Liniilor ecletrice subterane se folosesc cablu cu protecție de un
nivel mai înalt. Compania Power Susan Energy efectuează lucrări calitative de montare a
liniilor electrice aeriene și subterane.

Montarea iluminatului stradal

Tuturor ne plac primblările pe străzi frumoase, sigure și iluminate. Pentru aceasta se efectuează
iluminatul exterior, el poate fi pe străzi, alee, parcuri, sau prin prejurul caselor de locuit.
Compania Power Susan Energy instalează iluminatul stradal modern și inteligent conform unui
proiect coordonat.

Disponibilitate 24/7

Compania Power Susan Enegy prestează servicii de o calitate înaltă, operativ și la un preț accesibil.

Suntem oricând disponibili să oferim răspuns la toate întrebările dumneavoastre.

Contact Acum!

Suntem oricând disponibili să oferim răspuns la toate întrebările dumneavoastre.